Konferencia sa koná
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


9. – 11. jún 2022

hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
On-line: vyplnením ubytovacieho formulára
E-mailom: kami@agenturakami.sk

V prípade akýchkoľvek požiadaviek kontaktujte sekretariát konferencie:
Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Tamara Lahetová
tel.: 0905/ 886 084
e-mail:kami@agenturakami.sk
www.agenturakami.sk

Hotel Bratislava – Seberíniho 9

Cena ubytovania s raňajkami:
Standard dvojlôžková izba: 76 € / noc
Standard dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 68 € / noc
Business dvojlôžková izba: 86 € / noc
Business dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 78 € / noc
Miestny poplatok: 1,70 € / osoba / noc

DOPRAVA

Začiatok: Hlavná železničná stanica, Bratislava
Koniec: Hotel Bratislava
Navrhované linky:
Bus č. 74, č.75 – peší presun 6 minút
Električka č. 201 – peší presun 10 minút

Začiatok: Letisko Bratislava
Koniec: Hotel Bratislava
Navrhované linky:
Bus č. 96 – peší presun 6 minút

Bližšie informácie nájdete na https://cp.hnonline.sk/bratislava/spojenie/

Navrhované TAXI služby:
Bratislava letisko → Hotel Bratislava – orientačná suma 8 €
Viedeň letisko (Schwechat) → Bratislava – orientačná suma 60 €

Pre viac informácii kontaktujte: kami@agenturakami.sk

UBYTOVANIE

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.


Požadujem vystaviť faktúru


ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
KONFERENCIE
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2019