Prezident konferencie Satirová v Európe
Dr. JOHN BANMEN, R. Psych., RMFT, Canada
Konferencia sa koná 
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE 2021

ONLINE PREDKONFERENCIA

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


11. jún 2021, v čase  12.00 – 20.00 hod.

Dámy a páni,
vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu spojenú s pandémiou Covid-19 sa organizátori rozhodli PRESUNÚŤ termín konferencie SATIROVÁ V EURÓPE na 9. 6. – 11. 6. 2022. Radi by sme zachovali koncept aj program konferencie, naozaj veríme že nám to situácia dovolí. Všetky informácie o konferencii budú aktualizované na tejto stránke.

PREDKONFERENCIA SATIROVÁ ONLINE

Predkonferencia je pilotný projekt, na ktorý Vás srdečne pozývame v piatok 11. 6. 2021 v čase od 12.00 do 20.00 hod. SEČ formou telekonferencie. Ponúkneme Vám časť veľmi zaujímavého a zároveň pôvodne naplánovaného programu, ktorý ONLINE odprezentujú odborníci v danej problematike.

Jazyk: angličtina (preklad do slovenčiny/ češtiny)
Registračný poplatok: 60 € / os.

Cena zahŕňa:
Účasť na ONLINE predkonferencii , služby tlmočníka, komplexné technické zabezpečenie, administratívne práce spojené s organizáciou.

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

ODBORNÝ PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

Čas SEČ

PIATOK 11. 6. 2021

12.00 – 13.00

Registrácia účastníkov a on-line pripájanie

 
13.00 – 13.15

Privítanie účastníkov a úvodný príhovor

 
13.15 – 14.45

STEVEN BUCKBEE, MICHAEL DUPONT
APLIKÁCIA MANDALY VO VZŤAHU K ĽADOVCU A PROCESU ZMENY
(prezentácia s diskusiou)
Abstrakt: Mandala je rámcom na…
Autobiografia: Steven Buckbee je z Escanaby v štáte…

 

14.45 – 16.15

MIRIAM FREEMAN
ŠPECIALIZOVANÝ PROGRAM KOUČINGU A MENTOROVANIA PODĽA SATIROVEJ (prezentácia s diskusiou)
Abstrakt: Témou tejto prezentácie je Špecializovaný…
Autobiografia: Stretla Virginiu Satirovú v roku 1987…

16.30 – 18.00 

WALTER F. ZAHND
NÁŠ POHĽAD NA SVET (prezentácia s diskusiou)
Abstrakt: Prezentácia ukazuje, ako sa váš pohľad na svet…
Autobiografia: Walter F. Zahnd bol študentom Virginie Satirovej…

18.00 – 19.30

MADELEINE DE LITTLE
AKO TRANSFORMOVAŤ POZÍCIE ZVLÁDANIA (OBRANY) V PIESKOVISKU (prezentácia s diskusiou)
Abstrakt: Táto prezentácia využije fotografie ľudí pri práci…
Autobiografia: Dr. Madeleine De Little študovala…

19.30 – 20.00

Diskusia

 
20.00

Záver konferencie

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PhDr. Hana Ščibranyová, Inštitút Virginie Satirovej v SR, Akadémia STEP
Mgr. Rebeka J. Trepačová, Inštitút Virginie Satirovej v SR, Akadémia STEP
PhDr. Nadežda Feketeová, Inštitút Virginie Satirovej v SR, Akadémia STEP
PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D., Inspirace z.s.
MUDr. Alexandra Beránková, Inspirace z.s.
Mgr. Lubica Lichorobiecová, Inspirace z.s.

REGISTRÁCIA


Požadujem vystaviť faktúruPo zaregistrovaní a zaplatení registračného poplatku
Vám budú zaslané prihlasovacie údaje k pripojeniu na predkonferenciu.
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
TECHNICKÝ SERVIS
JEF Audio, s. r. o., Peter NEDBAL
Turnianska 5, 851 07 Bratislava, Tel. : +421 918 505 554
E-mail: peter.nedbal@jefaudio.sk | www.jefaudio.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2021