Konferencia sa koná 
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE 2021

ONLINE PREDKONFERENCIA

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


11. jún 2021

Dámy a páni,
vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu spojenú s pandémiou Covid-19 sa organizátori rozhodli PRESUNÚŤ termín konferencie SATIROVÁ V EURÓPE na 9. 6. – 11. 6. 2022. Radi by sme zachovali koncept aj program konferencie, naozaj veríme že nám to situácia dovolí. Všetky informácie o konferencii budú aktualizované na tejto stránke.

PREDKONFERENCIA SATIROVÁ ONLINE

Predkonferencia je pilotný projekt, na ktorý Vás srdečne pozývame v piatok 11. 6. 2021 v čase od ...... hod. formou telekonferencie. Ponúkneme Vám časť veľmi zaujímavého a zároveň pôvodne naplánovaného programu, ktorý ONLINE odprezentujú odborníci v danej problematike.

Registračný poplatok: 60 € / os.

Cena zahŕňa:
Účasť na ONLINE predkonferencii , služby tlmočníka, komplexné technické zabezpečenie, administratívne práce spojené s organizáciou.

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

PROGRAM

 

REGISTRÁCIA


Požadujem vystaviť faktúruPo zaregistrovaní a zaplatení registračného poplatku
Vám budú zaslané prihlasovacie údaje k pripojeniu na predkonferenciu.
ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2021