Konferencia sa koná
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


9. – 11. jún 2022

hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

 

 

 

V prípade záujmu o pozretie nahrávok z predkonferencie, 
 ktorá sa konala 11. 6. 2021, prosím kontaktujte: kami@agenturakami.sk 

Medzinárodná konferencia Satirová v Európe 2022 na tému „Od symptómu k rovnováhe v sebe, k druhému a vo svete“ je milou príležitosťou pozvať Vás – priaznivcov, záujemcov a odborníkov rozvíjajúcich posolstvo Virginie Satirovej – začiatkom júna 2022 do stredu Európy, do Bratislavy.

Satirovej odkaz, že medzi životom v rodine a tým, akí ľudia z detí vyrastú, je úzke prepojenie, zostáva hlboko aktuálny. Virginia považovala tiež za veľmi dôležité, aby z tých, ktorých vychovávame, boli čo najsilnejší a najkongruentnejší jedinci a aby – až dozrie čas – dokázali zmeniť charakter spoločnosti.

Virginia už pred viac ako polstoročím vedela, že môžeme nájsť jednoduchšie a účinnejšie spôsoby, ako zvládať konflikty v náš prospech a nie k nášmu zničeniu, ako sa správať inak k sebe a voči iným ľuďom. Vedela, že na každom z nás záleží. Podiel, ktorým môže každý prispieť, začína tým, že si rozvinie úctu k sebe.

Aby naša planéta a jej obyvatelia mohli prežiť, potrebujeme pracovať na podpore vývinu ľudských bytostí s morálnymi, etickými a humanistickými hodnotami. Podľa Virginie Satirovej to znamená učiť sa kongruencii, ktorá nás privedie k plnšej ľudskosti a rozvíjať svoju schopnosť harmonického spolužitia... Každý, kto tak urobí, prispieva k stabilnejšiemu a pozitívnejšiemu svetu pre nás všetkých, k radosti zo života na našej čarokrásnej planéte... Sme na ceste...

Texty písané kurzívou sú prevzaté z druhého vydania knihy The new peoplemaking, 
český preklad Kniha o rodine.

Naša konferencia poskytne terapeutom, poradcom, profesionálom v pomáhajúcich profesiách, manažérom ľudských zdrojov, akademickej obci a ľuďom, ktorí chcú vybudovať mierovejší svet, príležitosť zísť sa pri učení, výmene skúseností a poznatkov, pri diskusiách, skúmaní a objavovaní s praktikmi rodinnej terapie a humanistického prístupu. Zároveň bude príležitosťou na medziľudské stretnutia spojené s oslavou a prispením našich vzácnych pozvaných hostí. Mnohí z nich patria k priamym žiakom a blízkym spolupracovníkom Virginie Satirovej.
ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
KONFERENCIE
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2019