Konferencia sa koná
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


9. – 11. jún 2022

hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

 

 

 

V prípade záujmu o pozretie nahrávok z predkonferencie, 
 ktorá sa konala 11. 6. 2021, prosím kontaktujte: kami@agenturakami.sk 

REGISTRÁCIA

Informácie pre účastníkov už zaregistrovaných pri pôvodnom termíne konferencie!

Každý účastník konferencie, ktorý sa už zaregistroval na uvedenú konferenciu, prípadne si požiadal o ubytovanie, sa nemusí opätovne registrovať.
Ak účastník konferencie zaplatil registračný poplatok, prípadne ubytovanie, daná platba je považovaná za zálohu až do uskutočnenia konferencie.
Po ukončení konferencie bude účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok alebo ubytovanie a požiadali o vystavenie faktúry, zaslaná vyúčtovacia faktúra s odpočtom zálohy.
Účastníkom, ktorí nepožadujú faktúru, môže byť na požiadanie priamo na konferencii vystavené potvrdenie o úhrade registračného poplatku alebo ubytovania.

 
Prihlásenie aktívnej účasti formou
– posteru: do 15. 3. 2022
– prednášky: do 15. 3. 2022
– workshopu: do 15. 3. 2022
 
On-line: formulárom
E-mailom: kami@agenturakami.sk
 

REGISTRÁCIA  AKTÍVNEJ ÚČASTI

Program konferencie bude obsahovat vyžiadané referáty, prednášky, workshopy, panelové diskusie, postery a filmové príspevky.
Abstrakty vašej prezentácie by mali obsahovať maximálne 300 slov (Microsoft word).
Ponúkané prezentácie môžu byť publikované v programe, pokiaľ budú prijaté.

Prosíme, aby ste pri posielaní abstraktu dodržiavali nasledovné pokyny:
a) Názov príspevku – veľkými písmenami, veľkosť písma 14
b) Meno prezentujúceho, profesia, inštitúcia – pracovisko, mesto, krajina – veľkosť písma 10
c) Hlavný text – veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie
d) Máte záujem prezentovať vo forme prednášky / workshopu / posteru – aká je vaša odhadovaná minimálna časová dĺžka prezentácie?
e) Berte prosím na vedomie, že prezentujúci sa potrebuje zaregistrovať a zaplatiť konferenčný poplatok
f) Autorov príspevkov budeme informovat o prijatí či neprijatí príspevku do 30. 3. 2021
g) Váš príspevok by sa mal týkať hlavnej témy konferencie
h) Abstrakty posielajte najneskôr do 15. 3. 2021 e-mailom na adresu: kami@agenturakami.sk

 

BALÍČKOVÁ REGISTRÁCIA

Registračný poplatok

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 a na mieste
Účastník konferencie – nečlen IVS SR/ Inspirace CZ / SPS 359 € 399 €
Účastník konferencie – člen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS 329 € 369 €
Sprevádzajúca osoba 329 € 369 €
 
V cene registrácie je zahrnuté:
Registračný poplatok na 9. – 11. 6. 2022 + 2 × obed (9. –10. 6.), 1 × večeru (9. 6.) + vstupenka na galavečer (10. 6.), konferenčný balíček materiálov s taškou
 

JEDNOTLIVÁ REGISTRÁCIA

Registračný poplatok

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 a na mieste
Registrácia na 3 dni – člen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS 209 € 249 €
Registrácia na 3 dni – nečlen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS  269 € 309 € 
Registrácia na 2 dni – člen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS 169 € 209 €
Registrácia na 2 dni – nečlen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS 199 €   239 €
Registrácia na 1 deň – člen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS   99 € 139 €
Registrácia na 1 deň – nečlen IVS SR/ Inspirace CZ/ SPS  109 €  149 €

 

STRAVOVACIE SLUŽBY /  OBMEDZENÁ KAPACITA

Obed 9. a 10. 6. 2022 19 €
Večera / hotel – 9. 6. 2022  39 €
Vstupenka na GALAVEČER / loď 79 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

MOŽNOSŤ PLATBY

Ponúkame Vám ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém na www.agenturakami.sk. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri registrácii na konferenciu SATIROVÁ V EURÓPE prosíme o zaplatenie registračného poplatku, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná. Po prijatí Vašej registrácie Vám organizátor vystaví a zašle POKYN K PLATBE s prideleným variabilným symbolom, na základe ktorého je potrebné platbu zrealizovať.

Registračné poplatky je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom konferencie bankovým prevodom na účet: 

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov účtu:  Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav:  ČSOB, a. s.
IBAN:  SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT:  CEKOSKBX
Variabilný symbol:  po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
Konštantný symbol:  0308

 Poznámky: 

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku 

STORNO REGISTRÁCIE

Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

do 9. 5. 2022 – bez storno poplatku
od 10. 5. 2022 do 24. 5. 2022 – 50 % storno registračného poplatku
od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022 – 100 % storno registračného poplatku 

REGISTRÁCIA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.


Celková suma:


Požadujem vystaviť faktúru


Program sa pripravuje na základe prihlášok účastníkov a tém hostí. Po ukončení termínu aktívnej účasti 28. 2. 2022 a spracovaní prihlásených príspevkov Vás budeme informovať o zaradení do programu.

ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
KONFERENCIE
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2019