Konferencia sa koná
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


9. – 11. jún 2022

hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

 

 

 

V prípade záujmu o pozretie nahrávok z predkonferencie, 
 ktorá sa konala 11. 6. 2021, prosím kontaktujte: kami@agenturakami.sk 

INFORMÁCIE

 

ČESTNÝ PREZIDENT KONFERENCIE

Dr. John Banmen, Kanada

RIADITEĽKA KONFERENCIE

PhDr. Hana Ščibranyová, SR

POZVANÍ HLAVNÍ REČNÍCI

Sharon Loeschen, MSC, LSCW, USA
Dr. John Banmen, Kanada
Prof. Walter F. Zahnd, USA
Steven Buckbee, LMSW, LPC, USA
Michael Dupont, LMSW, LPC, USA
Dr. Madeleine De Little, PhD, RTC, MTC, RCS, Kanada

ORGANIZAČNÝ TÍM

Mgr. Rebeka J. Trepačová – predsedníčka
Mgr. Barbora Brichtová
PhDr. Eva Hargašová
PhDr. Valéria Hudáková
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Mgr. Samuel Lamačka
Mgr. Erika Matwij
PhDr. Oľga Nemcová
PhDr. Jarmila Petrovská,PhD.
Mgr. Dagmar Sliacka
PhDr. Hana Ščibranyová
Mgr. Ľubica Tománková
Mgr. Andrea Trávničková
Mgr. Lubica Lichorobiecová

HOSTITELIA

Inštitút Virginie Satirovej v SR
Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z. s. 
Virginia Satir Global Network 
S podporou Akadémie STEP (Akadémie Satirovej tréningy a edukácia profesionálne)

ODBORNÁ PROGRAMOVÁ KOMISIA

PhDr. Nadežda Feketeová – predsedníčka
MUDr. Alexandra Beránková
PhDr. Blažena Ghillányová
PhDr. Valéria Hudáková
PhDr. Jarmila Petrovská, PhD.
PhDr. Hana Ščibranyová
Mgr. Rebeka J. Trepačová

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme certifikát e-mailom.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

ORGANIZAČNÝ
SEKRETARIÁT
KONFERENCIE
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 0905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2019