Prezident konferencie Satirová v Európe
Dr. JOHN BANMEN, R. Psych., RMFT, Canada
Konferencia sa koná 
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE 2021

ONLINE PREDKONFERENCIA

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


11. jún 2021, v čase  12.00 – 20.00 hod. SEČ

ABSTRAKTY

 

  Steven Buckbee, Michael Dupont

Aplikácia mandaly vo vzťahu k ľadovcu a procesu zmeny

Mandala je rámcom na preskúmanie ľudskej univerzality. Ľadovec je nástrojom na poznanie, ktorý poskytuje univerzálny pohľad na intrapsychický svet človeka, V prezentácii poukážeme na integráciu oboch týchto konceptov s obdivuhodným modelom s názvom „Proces zmeny“. Budeme demonštrovať spôsob, ako táto trojica konceptov ponúka možnosť učiť sa vytvárať kontakt s druhými smerom, ktorý je hlboký a liečivý.


    Miriam Freeman, Valerie McGaha, Cynthia Spray, Louis Vetri

Špecializovaný program koučovania a mentorovania podľa Satirovej

Témou tejto prezentácie je Špecializovaný program koučovania a mentorovania autorky Sharon Loeschenovej, MSW, ktorý ponúka The Virginia Satir Global Network. Cieľom tohto stretnutia je oboznámiť účastníkov s transformačným procesom, ktorý určuje prácu koučov a mentorov podľa satirovského prístupu a o nástrojoch, ktoré dokážu facilitovať zmenu v tomto procese. K Dr. Freemanovej sa pripoja tri spolu prezentujúce účastníčky: Cynthia Spray, Valerie McGaha, and Louis Vetri.


 Walter F. Zahnd

Náš pohľad na svet a skutočný svet

Prezentácia ukazuje, ako sa váš pohľad na svet zhoduje s údajmi skutočného sveta a ako sa skutočný svet zmenil za posledných 200 rokov. Táto prezentácia bude obsahovať otázky na pohľad účastníkov na sveta a poskytne aj faktické informácie o krajinách od roku 1800 do roku 2020. Vydá sa po stopách evolúcie ľudskej rasy za posledných 200 rokov, aby ukázala, kde sa krajiny nachádzali v roku 1800 a kde v roku 2020. Na základe štyroch ekonomických úrovní budú prezentované štyri rodiny, vrátane údajov o dĺžke života a ich príjmoch.
Cieľom je, aby účastníci cez faktické data mohli aktualizovať sj pohľad na svet a ich krajinu a životné podmienky krajín, ktoré navštevujú alebo ktorej poskytujú svoje služby.
Otázky pre účastníkov:
1. Pomohli vám informácie vidieť svet inak?
2. Poskytla vám prezentácia informácie, ktoré môžete využiť pre zmenu vášho pohľadu nas svet?
3.  Aké je vase najdôležitejšie poznanie z tejto prezentácie?
4.  Poznámky k prezentujúcemu.
 Madeleine De Little

Ako transformovať stratégie zvládania (obrany) v pieskovisku

Táto prezentácia využije fotografie ľudí pri práci v pieskovisku na ilustráciu, ako možno transformovať stratégie zvládania (obrany) podľa poznatkov neurovied a modelu Satirovej v pieskovisku. Fotografie budú ilustrovať, ako:

 • používame našu vlastnú energiu na získanie bezpečia, lásky a rešpektu (naladenia sa)
 • pomôžeme klientovi si sprístupniť svoju vlastnú životnú energiu
 • sprevádzame našich klientov na ceste k integrácii
 • používame svoju intuíciu
 • vytvárame bezpečie
 • používame častejšie jemné stíšenie  
 • facilitujeme vytváranie metafory príbehu prostredníctvom tvorivosti a hry
 • ponúkame energiu svetla sviečok
 • používame našu schopnosť vidieť nás samotných v minulosti, prítomnosti a budúcnosti 
 • sa pýtame figúriek otázkami k procesu (ľadovca)
 • pozývame klientov „ukázať nám namiesto rozprávania“ 
 • facilitujeme rolu metafory  
 • pomáhame klientovi sprístupniť si svoje telové odpovede

Účastníci budú mať príležitosť vyslovovať otázky, nápady a diskutovať. Pozývame sa pripojiť k Dr. De Little  a získať túto obohacujúcu skúsenosť.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
TECHNICKÝ SERVIS
JEF Audio, s. r. o., Peter NEDBAL
Turnianska 5, 851 07 Bratislava, Tel. : +421 918 505 554
E-mail: peter.nedbal@jefaudio.sk | www.jefaudio.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2021