Prezident konferencie Satirová v Európe
Dr. JOHN BANMEN, R. Psych., RMFT, Canada
Konferencia sa koná 
v spolupráci
s Akadémiou STEP

SATIROVÁ V EURÓPE 2021

ONLINE PREDKONFERENCIA

Od symptómu k zdravej rovnováhe v sebe, vo vzťahu a vo svete


11. jún 2021, v čase  12.00 – 20.00 hod. SEČ

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Agentúra KAMI, s. r. o., Mgr. Tamara LAHETOVÁ
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk | www.agenturakami.sk
TECHNICKÝ SERVIS
JEF Audio, s. r. o., Peter NEDBAL
Turnianska 5, 851 07 Bratislava, Tel. : +421 918 505 554
E-mail: peter.nedbal@jefaudio.sk | www.jefaudio.sk
design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2021