ARCHÍV PRÍSPEVKOV

STEVEN BUCKBEE, MICHAEL DUPONT
APLIKÁCIA MANDALY VO VZŤAHU K ĽADOVCU A PROCESU ZMENY

MIRIAM FREEMAN, VALERIE McGAHA, CYNTHIA SPRAY, LOUIS VETRI
ŠPECIALIZOVANÝ PROGRAM KOUČINGU A MENTOROVANIA PODĽA SATIROVEJ (prezentácia s diskusiou)

WALTER F. ZAHND
NÁŠ POHĽAD NA SVET (prezentácia s diskusiou)

MADELEINE DE LITTLE
AKO TRANSFORMOVAŤ POZÍCIE ZVLÁDANIA (OBRANY) V PIESKOVISKU (prezentácia s diskusiou)